CENNÍK

Cenník

Jednoduché účtovníctvo

Účtovný doklad ... 0,50 € / doklad

Minimálne za spoločnosť 40,- € / mesiac

Uzávierka roka a daňové priznanie od... 50,- € / spoločnosť- podľa veľkosti a náročnosti prác (cena individuálna)

Poradenstvo pre zmluvných partnerov v cene.

Podvojné účtovníctvo

Účtovný zápis ... 0,50 € / zápis

Minimálne za spoločnosť 50,- € / mesiac

Uzávierka a daňové priznanie od ... 68,- € / rok- podľa veľkosti a náročnosti prác (cena individuálna)

Poradenstvo pre zmluvných partnerov v cene.

DPH

Evidencia DPH a spracovanie daňového priznania DPH ... cena individuálna podľa počtu dokladov a evidencie na mesačného, štvrťročného plátcu. Najmenej však 20,- € za obdobie

Spracovanie mzdovej a personálnej agendy

Do 3 zamestnancov ... 27,30 € / mesiac

Nad 3 zamestnancov ... 8,40 € za pracovníka mesačne

Evidencia jázd

Do 3 vozidiel ... 27,10 € / mesiac

Nad 3 vozidlá ... 9,- € za vozidlo mesačne

working...
 
 
 
 
tooltip
 
showlbox